instagram facebook youtube
phone
+420 727 988 955
 

16 důvodů proč plavat s námi!

Systematická příprava dodává plavcům základ a dlouhodobou oporu. Metodika naší plavecké školy a oddílu je progresivní a výjimečná ve své komplexnosti a efektivitě. Primárně Swim Smooth metodika byla zaměřena na dospělé plavce a výhradně plavecký způsob kraul. Postupem doby se však díky českému oddílu Swim Smooth zaměřuje na všechny věkové kategorie a všechny plavecké způsoby. Těm nejmenším je předávana pod názvem Plavání s Plavlem a Plavlínou.

Díky takovým základům, jako je důsledná výuka základních plaveckých dovedností, respektující přístup, zásada posloupnosti či plavecké typy dnes mají i Vaše děti možnost pod našim vedením zvládat učení správně a zábavně.

Poznejte nyní důležité momenty, které děti v průběhu plavecké kariéry provázejí až do dospělosti:

1) Příčina a následek - soustředíme se na to důležité

Díky vysoké odbornosti naší metodiky víme, že každé nesprávné provedení plaveckého způsobu má svůj důvod. Jako trenéři se soustředíme právě na příčiny. Pokud například vidíme plavce, který kope nohama hluboko pod hladinou, víme, že příčinou bývá nesprávná poloha hlavy a nedostatečné vytažení. Poradíme mu, jak se při vytažení víc podívat "pod sebe". Téměř okamžitě dochází k nápravě. Chyby a nepřesnosti řešíme konstruktivním, klidným přístupem...

2) Navazující programy - systematická práce

Již děti od čtyř let jsme připraveni přivítat v našem Programu Junior. Ve skupině Kids Starter začínáme objevovat krásy společného plavání dětí a rodičů. Poté děti pokračují již bez rodičů, společně s trenéry ve vodě. Začínající starší děti se mohou učit plavání ve skupinách FUNdamental a dále zdokonalovat ve skupině Train for Pleasure anebo se pustit do „ostrého“ tréninku plavání ve skupině Swim Skills . Pokročilí plavci trénují ve skupině Train to Train. Podporujeme a rozvíjíme i plavce, kteří mají ambice v pravdě světové – soutěží nebo chtějí soutěžit na mezinárodní úrovni. Tito plavci trénují ve skupinách Train to Compete a Train to Win. Nezůstáváme jen u tréninků, ale připravujeme i mnoho dalších akcí jako jsou plavecké kempy, tábory a soustředění.

slide-pyramida

3) Zájmová vs. závodní příprava - pro každého něco

Moc dobře víme, že ne každý chce plavat pro slávu a medaile, ale prostě jen proto, že se mu ve vodě líbí. Znamená to, brát takové plavce méně vážně? Vůbec ne. Naopak. Mnozí jsou velmi rádi za každou příležitost se něco nového naučit a zdokonalovat se. Tyto plavce je radost trénovat. Máme pro ně přichystány skupiny Train for Pleasure.

4) Kvalita vs. kvantita - vítejte v 21. století

"Co si neodplaveš, to nemáš" a podobná "moudra" slýchají plavci stále velmi často. Kondiční příprava s objemovými tréninky má jistě u závodníků nezastupitelné místo. Pokud ale, například osmileté děti plavou pouze „objemy“, a pokud trenéři primárně tento přístup využívají, potom kromě přetrénování dochází k tomu, že děti z takovéhoto přístupu bývají "otrávené". Naše plavecká metodika v první řadě dbá na vyváženost tréninků. Plavecká technika u nás nebývá Popelka. Důmyslně propracovaná, empiricky ověřovaná metodika plaveckých tréninků je v naší plavecké škole alfou a omegou všeho ostatního. Díky jejímu využívání jsou Vaše děti bez nadměrné zátěže, a při současném vytváření výkonnostních rezerv, schopny konkurovat „objemově“ trénovaným plavcům.

5) Individuální příprava - potřebujete dobrousit diamant?

Jak úplní začátečníci a neplavci, tak špičkoví plavci, mají u nás kdykoli možnost zvolit si ten nejefektivnější způsob tréninku - osobního trenéra. Například začátečník tak může poznávat plavání s trenérem, který je s ním ve vodě, a který jej trpělivě provádí procesem vlastního učení. I elitní plavec může využívat dlouholetých zkušeností hlavní trenérky k „posouvání setinek sekundy“. Tou nejefektivnější formou je video analýza. S osobními trenéry v našem systému počítáme.

6) Suchá příprava - vše souvisí se vším

Naším závodníkům přinášíme plnohodnotný servis. Tréninky v tělocvičně - "Suchá příprava"je koncipována jako soubor pohybových aktivit, které kromě posilování a zvyšování dynamiky přinášejí úlevu přetěžovaným svalovým skupinám a učí plavce vnímat své tělo a starat se o ně.  Tímto přístupem plavec vydrží užívat si plavání po dlouhou dobu, eliminováním významných vedlejších jevů vyskytujících se při pouze „objemovém“ tréninku (zdravotní problémy, přetrénovanost, způsobující sníženou efektivitu tréninků, apod.).

7) Roční tréninkové plány - přemýšlíme nad tím, co děláme

Tréninky "z hlavy", respektive improvizované tréninky neprovádíme. Vše, co děláme, je součástí dobře promyšleného plánu, který vychází nejen z metodiky Swim Smooth, ale který se opírá o soudobé didaktické zásady. Díky tomu se děti nesetkají s náhodně vybíranými cvičeními, nebo s cvičeními, která by postrádala smysluplnost nebo, která by nebyla založena na vědeckém základě. Garancí tohoto přístupu jsou roční tréninkové plány. Roční tréninkové plány se v rámci jednotlivých plaveckých skupin vhodně doplňují a navazují na sebe.

8) Kontrola trénovanosti - zpětná vazba pro efektivní trénink

Jak u závodních, tak u zájmových plavců, na začátku a na konci plaveckého roku, pořizujeme videa k dokumentování výchozího stavu a pokroku. Důležitou součástí je měření dosahovaných výkonů na  každém tréninku. Prioritou není „za každou cenu“ dosahování co nejlepších výkonů, ale především poskytování zpětné vazby, která slouží k vnitřní motivaci, každého plavce k dalšímu rozvoji.

9) Školení trenérů - můžete se spolehnout...

Naši trenéři prochází vstupním školením, které trvá až dva roky, tak, abychom všichni byli schopni zajišťovat špičkovou úroveň naší výuky. Vstupním "minimem" pro trenéry je vlastnictví trenérské licence III. třídy, v neposlední řadě, komunikační dovednosti a schopnost vytvářet příjemné motivující prostředí, plné výzev. Je pro nás důležité, aby naši trenéři byli schopni a ochotni se dále rozvíjet tak, jako se vyvíjí a proměňuje světové plavání.

10) Oddílové závody - vítejte v líhni vítězů

Ti z malých závodníků, kteří chtějí začít soutěžit, mají možnost účastnit se dvakrát ročně oddílových závodů - letních a zimních. Tyto závody jsou spíše "nezávody", jak jim říkáme, protože i když se na nich snaží každý zaplavat svůj nejlepší výkon, plavce prioritně neporovnáváme mezi sebou, ale zaměřujeme se především na zvyšování jejich osobních výkonů. Hlavním cílem, spojeným s účastí na závodech, je užívání si prostředí a atmosféry plaveckých závodů.

11) Závodní kalendář - víme, že se nic nemá přehánět!

Nepodporujeme řevnivost a rivalitu, ale týmového ducha. Nehoníme děti každý víkend na závody, ale závodí podle našeho závodního kalendáře, kde vychází účast plavce pouze na 4 závody za pololetí. Naši plavci tak získají závodní zkušenosti, ale zároveň se necítí pod tlakem a mají prostor i pro jiné aktivity.

12) Plavecké deníčky – pomůcka pro naše plavce a jejich rodiče

Plavecké deníčky jsou nedílnou součástí mozaiky komplexní plavecké přípravy. jsou něco jako výkladní skříňí a plánovací pomůckou – vše v jednom. Účelem deníčků je umožnit dětem aktivně se účastnit plánování svého sportovního rozvoje. Druhým, důvodem pro existenci plaveckých deníčků je jejich role při formování a prohlubování volních návyků a motivačních pohnutek dětí. Prostřednictvím deníčků mají děti možnost podílet se s lidmi ze svého okolí, především s rodiči a prarodiči o své úspěchy a diskutovat s nimi stávající cíle. Aby plavecké deníčky mohly být výkladní skříní, musí mít, v očích dětí, určitý punc jedinečnosti a výjimečnosti. To je důvodem, proč je Swim Smooth nechává dělat na zakázku.

Plavecký deníček s dětmi „roste“. U nejmenších dětí slouží ke vlepování omalovánek, souvisejících s plaveckými cvičeními, na kterých se vysvětluje technika provedení formou rytmické říkanky. Nejmenší děti dostávají samolepku s výkonnostní řadou zvířátek, souvisejících s uplavanou vzdáleností (hvězdička, krab, koník, želva, tučňák, delfín)

Každé dítě obdrží barevně odlišnou samolepku, zobrazující členství v plavecké skupině, ve které plave.

Na konci plaveckého roku nejmenší děti obdrží „mokré“ vysvědčení. U pokročilejších se vyhlašuje skokan roku pro každou výkonnostní skupinu. Hodnotí se největší posun v tréninku, respektive u závodníků i na závodech tak, aby všichni měli stejné šance k úspěchu. Skokan roku obdrží samolepku, diplom a čepičku, podobně, jako vítěz cyklistické etapy dostává žlutý trikot.

Mokrá vysvědčení a všechny diplomy z oddílových závodů, táborů, tematických víkendů a dalších akcí jsou ve stejném formátu jako deníček pro jejich snadné vkládání nebo vlepování.

Deníček s dětmi roste. Pomocí obrázků a v časové linii děti sledují svůj vývoj.

13) Vnitřní motivace - základ úspěchu

Na závěr to nejdůležitější. Každý plavec, každé dítě, každý z nás je jedinečný. Jsou i tací, kterým vyhovuje, aby na ně trenér ze břehu křičel. Pro velkou většinu dětí ale momenty, kdy jsou pod tlakem trenéra, nebo rodičů, nejsou ničím příjemným. Důsledkem může být, že se, dospívající jedinec plavání „natruc“ věnovat přestane s vysvětlením, které na trenéra i rodiče může zapůsobit jako studená sprcha, že plavání jej vlastně nikdy nebavilo...

Maximální zapojení dětí do vlastního procesu učení, v rámci plavecké školy a oddílu Swim Smooth přináší omezení podobných situací. Děti, díky přístupu, kdy neustále vysvětlujeme co, a proč se procvičuje, jsou si dobře vědomy důvodů, proč jsou jednotlivá cvičení do tréninkového plánu začleněna. Děti jsou, v rámci diskuse, seznamovány i s tréninkovými plány tréninkových bloků a jednotlivých plaveckých lekcí a mohou k nim vznášet připomínky a dotazy. 

14) Rodinná atmosféra - bez podporujícího prostředí to nejde

Dbáme na pravidelný kontakt s rodiči, kteří jsou pro nás partnery se společným cílem. Dobře si uvědomujeme, že bez podpory rodičů to nejde a že rodič zná své dítě nejlépe. Máme dveře otevřené a na trénink mají rodiče dětí přístup kdykoliv. Jsme nesmírně vděčni za chuť a zájem rodičů dozvědět se více z plaveckého světa.

15) Plavání - láska na celý život

Ve Swim Smooth nekončíme programem Junior, ale děti s námi mohou pokrčovat v plavání i v dospělosti, v programu Masters! Pro udržení zdraví ve skupině Rehab, pro stálé zdokonalování plavecké techniky ve skupině Revise a pro udržení dobré kondice ve skupině Reshape. Jsme tu pro Vás, ať jsou Vám 4 nebo 99! ;-)

16) Plavání na otevřené vodě - plavte bez hranic!

S námi můžete objevit i krásu plavání na otevřené vodě. Víme, že „bazénoví“ plavci často pociťují strach ve vodě, kde nevidí na dno, nemají natažené dráhy a ohraničený konec. My Vás tohoto strachu zbavíme. Ne náhodou bylo Swim Smooth zvoleno Mezinárodní triatlonovou federací jako garant metodiky pro plavání na otevřené vodě. Spolupracujeme i s takovými plaveckými ikonami jako Abhejali Bernardová, Shaley Taylor Smith a dalšími.  Připravíme Vás na plavání na otevřené vodě tak, abyste se cítili bezpečně, dokonale splynuli s vodou a užili si plavání bez hranic. Swim Smooth stojí i u vývoje nejoblíbenějších Huub neoprénů, které přinášejí opravdový komfort. Nemusíte být hned triatlonista či dálkový plavec. Stačí, když si to budete chtít na otevřené vodě opravdu užít. Plavte s námi, plavte Smooth! :-)

 

upr4retus

Líbí se Vám komplexní systém plavecké přípravy?
Máte zájem přihlásit se do některého z našich programů? Těšíme se na Vás!

Napište nám na info@swimsmooth.cz nebo zavolejte na 727 988 955.

Sledujete nás na Facebooku, ať víte, co se u nás děje.

 

junior3

nabor-pyramida