Plavecká škola a oddíl SWIM SMOOTH

facebook youtube phone
Rychlý kontakt:
+420 727 988 955

5 tajných rad

které Vám nebo Vašim dětem pomohou odstranit strach z potopení hlavy

Ceník plavecký oddíl

Náš tip:
Přijďte na ukázkový trénink, poznejte metodu Swim Smooth a na místě se domluvíme, do jaké plavecké skupiny je ideální vás nebo vašeho malého plavce zařadit.

Ceník pro školní rok 2017/2018

JUNIOR PROGRAM

Kč/ roční registrační poplatek (školní rok)   1 200
Plavecké skupiny Kč/ plavecké lekce Kč/ sucho Počet tréninků/ týden Počet tréninků/ pololetí
Kč/ pololetí
  1. 2. 3. 1.      
ZÁJMOVÉ PLAVÁNÍ
Kids Starter - Blue Team 500       1x 18 9 000
Kids Starter - Pink Team 500       1x 18 9 000
FUNdamental - Blue Team
500       1x 16 8 000
FUNdamental - Orange Team 500       1x 16 8 000
Swim Skills - Blue Team 500       1x 16 8 000

Swim Skills -
Orange Team

500       1x 18 9 000
ZÁVODNÍ PLAVÁNÍ
Sucho*       300 1x 18 5 400
Swim Skills a Train to Train* 500 400     2x 36 16 200
500 400 300   3x 51 20 700
500 400   300 3x 54 21 600
500 400 300 300 4x 69 26 100
*2 - 3 tréninky v bazénu + 1 suchý trénink pro všechny závodní členy je ideální stav v případě, že budou k dispozici odpovídající prostory. Než se tak stane, suchých tréniků se budou účastnit přednostně závodní plavci ze skupiny Train to Train a po té ze skupiny Swim Skills do limitu 8 osob.

Ceník pro školní rok 2016/2017

Kids Starter PROGRAM

Kč/ Roční registrační poplatek (školní rok)   1200
Plavecká skupina Kč/ lekce Počet tréninků/ týden Počet tréninků/ pololetí
Kč/ pololetí
Blue Team 500 1x 18 9 000
Pink Team 500 1x 18 9 000

JUNIOR PROGRAM

Kč/ roční registrační poplatek (školní rok)   1 200
Plavecké skupiny Kč/ lekce Počet tréninků/ týden Počet tréninků/ pololetí
Kč/ pololetí
FUNdamental Blue Team
500 1x 16 8 000
FUNdamental Orange Team AXA 500 1x 18 9 000
  500 2x 36 18 000
FUNdamental Orange Team Weberova 500 1x 16 8 000
  500 2x 34 17 000
Swim Skills 500 1x 18 9 000
  500 2x 36 18 000

MASTERS PROGRAM

Roční registrační poplatek (na kalendářní rok)   1 200
MASTERS PROGRAM /počet lekcí/
Kč/ lekce Kč/ celkem
Předplatné pololetí / 18 lekcí/ 18 týdnů 500 5000
předplatné 10 lekcí/ 12 týdnů 700 7000
1 lekce/ 60 minut 900 900

 

Co byste měli vědět před platbou členských příspěvků pro školní rok 2017/2018:

V případě zájmu je možné vyzkoušet až dvě lekce, které se hradí ve stejné výši, jako pro ostatní členy oddílu. V případě zahájení docházky do kurzu je výše členského příspěvku hrazena poměrným dílem k počtu zbývajících tréninků. Zapojit se do programů lze kdykoliv v průběhu pololetí s tím, že předplatné se hradí v poměrné výši.

1) Kids Starter Blue

Náhrady lekcí v tomto programu jsou možné v době předplaceného členství v hodinách výkonostně vyšším Kids Starter Pink Teamu v závislosti na naplnění dráhy. 

2) Kids Starter Pink

Náhrady lekcí v tomto programu jsou možné v době předplaceného členství v hodinách výkonnostně nižžším Kids Starter Blue teamu a naopak v hodinách výkonostně vyšším Fundamnetal Blue teamu v závislosti na dosažených plaveckých dovedností plavce a na naplnění dráhy či počtu tréninků jednotlivých skupin v daném pololetí.

3) FUNdamental Blue

Náhrady lekcí v tomto programu jsou možné v době předplaceného členství v hodinách výkonostně nižším Kids Starter Pink Teamu a naopak v hodinách výkonostně vyšším FUNdamental Orange Teamu v závislosti na dosažených plaveckých dovedností plavce a na naplnění dráhy či počtu tréninků jednotlivých skupin.

4) FUNdamental Orange

Náhrady lekcí jsou možné v době předplaceného členství v hodinách výkonostně nižším FUNdamental Blue Teamu  a naopak v hodnách výkonostně vyšším Swim Skills Teamu v závislosti na dosažených plaveckých dovedností plavce a na naplnění dráhy či počtu tréninků jednotlivých skupin.

5) Swim Skills

Členové skupiny Swim Skills stojí před branami závodní karéry a mohou si ještě zvolit tréninky jednou týdně nebo dvakrát týdně. Náhrady lekcí pro ty, kteří již trénují 2x týdně jsou možné v době předplaceného členství v hodinách výkonostně nižším FUNdamental Orange Teamu v závislosti na naplnění dráhy a počtu tréninků dané skupiny. Plavci trénující 1x týdně si nahrazují lekce převážně v příslušných hodinách Swim Skills.

6) Train to Train

Členové skupiny Train to Train jsou již zkušenými závodníky, kteří se věnují plavání naplno dvakrát týdně.  Náhrady lekcí nejsou možné.

5) MASTERS

Intenzita čerpání lekcí je volitelná 1x nebo 2x týdně - lze docházet na jednotlivé tréninky, či zvolit 10 zvýhodněných lekcí, čerpatelných v rámci 12 týdnů. V praxi to znamená, že si kupujete předplatné na 10 nebo 20 lekcí na 12 týdnů. V případě nemoci, služební cesty či dovolené tak můžete 2 lekce stornovat, pokud tak učiníte do 24h před zahájením lekce. Nejvýhodnější formou tréninků ovšem zůstává pololetní předplatné s cca 18 tréninky za zvýhodněných podmínek, přičemž náhrady lekcí nejsou možné.

Poznámka: 
Ceník platný od 1. 6. 2017

Nejsme plátci DPH

Co byste měli vědět před platbou členských příspěvků pro školní rok 2016/2017:

1) Program Kids Starter

V případě zájmu je možné vyzkoušet až dvě lekce, které se hradí ve stejné výši, jako pro ostatní členy oddílu. V případě zahájení docházky do kurzu je výše členského příspěvku hrazena poměrným dílem k počtu zbývajících tréninků. Náhrady lekcí v tomto programu jsou možné v době předplaceného členství v hodinách Kids Starter v závislosti na naplnění dráhy. 

2) Program FUNdamental Blue

V případě zájmu je možné vyzkoušet až dvě lekce, které se hradí ve stejné výši, jako pro ostatní členy oddílu. V případě zahájení docházky do kurzu je výše členského příspěvku hrazena poměrným dílem k počtu zbývajících tréninků. Náhrady lekcí v tomto programu nejsou možné.

3) Program FUNdamental Orange

V případě zájmu je možné vyzkoušet až dvě lekce, které se hradí ve stejné výši, jako pro ostatní členy oddílu. V případě zahájení docházky do kurzu je výše členského příspěvku hrazena poměrným dílem k počtu zbývajících tréninků.

Členové skupiny Orange si mohou zvolit tréninky jednou týdně nebo dvakrát týdně.  Náhrady lekcí jsou možné v době předplaceného členství v hodinách FUNdamental Orange v závislosti na naplnění dráhy či konání - skupina Orange na bazénu Weberova má 15 tréninků za pololetí.

4) Program Swim Skills

V případě zájmu je možné vyzkoušet až dvě lekce, které se hradí ve stejné výši, jako pro ostatní členy oddílu. 

Členové skupiny Swim Skills si mohou zvolit tréninky jednou týdně nebo dvakrát týdně.  V případě zahájení docházky do kurzu je výše členského příspěvku hrazena poměrným dílem k počtu zbývajících tréninků. Náhrady lekcí nejsou možné.

5) Program MASTERS

Intenzita čerpání lekcí je volitelná - lze docházet na jednotlivé tréninky, či jednou v zákaznické "historii" zvolit 10 zvýhodněných lekcí, čerpatelných v rámci 12 týdnů. V praxi to znamená, že si kupujete předplatné na 10 nebo 20 lekcí na 12 týdnů. V případě nemoci, služební cesty či dovolené tak můžete 2 lekce stornovat, pokud tak učiníte do 24h před zahájením lekce. Nejvýhodnější formou tréninků ovšem zůstává pololetní předplatné s cca 18 tréninky za zvýhodněných podmínek, přičemž náhrady lekcí nejsou možné. Zapojit se do programu MASTERS můžete kdykoliv v průběhu pololetí s tím, že předplatné se hradí v poměrné výši.

Poznámka: 
Ceník platný od 1. 7. 2016

Nejsme plátci DPH 
 

Chcete zjistit více o oddílových cenách?

Napište nám na info@swimsmooth.cz nebo na 727 988 955.

Těšíme se na Vás! Sledujete nás na Facebooku, ať víte, co se u nás děje.