instagram facebook youtube
phone
+420 727 988 955
 

Plavecká příprava Plavání s Plavlem a Plavlínou je progresivní, protože náš přístup je

Bezpečný

Upřednostňujeme malé skupiny do deseti plavců na dráze. S těmi nejmenšími jsou dva instruktoři a minimálně jeden instruktor je po celou dobu lekce s dětmi ve vodě. Využíváme vhodně zvolené nadnášející pomůcky. Velký důraz klademe na adaptační cvičení, umožňující plné a bezpečné zvládnutí vodního prostředí, včetně nácviku dovedností nutných pro sebezáchranu. Pro skupinová cvičení využíváme různých forem organizace, nejčastěji v kruhu, a to nejen z důvodu přehlednosti, ale i podpory kolektivní sounáležitosti.

Individuální

Díky dvěma instruktorům, zajistíme pečlivé provedení cvičení, kdy jeden z instruktorů vždy na potřebnou dobu provádí aktuální cvičení pouze s jedním dítětem, zatímco ostatní děti nacvičují ve skupině s druhým instruktorem.

Otevřený

Rodičům umožňujeme přímou účast na lekci. Také zajišťujeme videozáznam pokroků v učení, který zpřístupňujeme rodičům na chráněném webovém prostoru našich webových stránek.

Odborný

Dobrý trenér je ten, který má výborné teoretické znalosti, dokáže rozpoznat příčinu nedostatků, je schopen vše srozumitelně vysvětlit a zvolit správný postup výuky. U nás se každý trenér opírá o tyto základní pilíře:

 • hluboká znalost oboru plavání
 • schopnost okamžitě a přesné analyzovat nedostatky v provedení cvičení
 • jasné a jednoduché vysvětlení vedoucí k nápravě, které je přizpůsobeno věku a zralosti dítěte
 • soustředění se na odstraňování samotné příčiny nedostatku.

Komplexní

Naše škola se liší od jiných přesnější a rozsáhlejší definicí základních plaveckých dovedností, které v celé šíři učíme. Naše unikátní australská metodika oproti jiným jasně definuje tyto základní plavecké dovednosti:

 • vstup do vody
 • výstup z vody
 • výdechy
 • zkoumání prvních pohybů ve vodě
 • vznášení se, splývání, rotace
 • pády a skoky
 • orientace pod vodou, potápění
 • rozvoj pocitu vody

Efektivní

Děti se díky dlouhodobému a rozsáhlému procvičování základních plaveckých dovedností cítí ve vodním prostředí jistěji a základ pro další pokrok v učení je kvalitnější a trvalejší. Vhodně zvolené nadnášecí pomůcky nelimitují děti v pohybu.

Respektující

Respektující přístup v našem pojetí znamená, že děti neplní jen bezmyšlenkovitě příkazy trenérů.

 • Dodržujeme ROVNOCENNÉ POSTAVENÍ PLAVCE A TRENÉRA. Nepovyšujeme se a nasloucháme, dítě a trenér potřebují vzájemný respekt!
 • Budujeme PARTNERSKOU KOMUNIKACI. Nepřikazujeme ani nehodnotíme plavce způsobem TY JSI ŠPATNÝ, ale popisujeme stylem TOHLE MŮŽEŠ DĚLAT LÉPE.
 • NASLOUCHÁME A VYSVĚTLUJEME. Zpětná vazba je základem každého učení a společného rozvoje trenéra i plavce.
 • Budujeme BEZPEČNOU A PŘÁTELSKOU ATMOSFÉRU. Výkon vnímáme jako osobní posun hranic a soutěž jako příležitost k předvedení nových dovedností a schopností. Nezdravé srovnávání a soupeření vede k ohrožení vlastní hodnoty a nepřátelství.
 • Pracujeme na VNITŘNÍ MOTIVACI, jednotlivé cíle zdůvodňujeme a nastavujeme společně. Klíčová je smysluplnost, svobodná volba a chuť spolupracovat.

FUN&SKILL

Plavání nás baví a přípravu stavíme na zábavných a herních cvičeních. V učení využíváme jen smysluplné hry a zapojujeme všechny smysly. V lekcích také využíváme dva maskoty - Plavla a Plavlínu, kteří jsou dětem kamarády a provází je procesem učení, dále autorské plavecké říkanky a obrázkové výukové karty a omalovánky. Výuka není drilování, důsledně respektujeme specifika výuky předškolních dětí.

 

Rádi byste zjistili více o našem přístupu v praxi?

Napište nám na info@swimsmooth.cz nebo na 727 988 955.

Těšíme se na Vás! Sledujete nás na Facebooku, ať víte, co se u nás děje.

 

junior3